Rechtsmisbruik door concurrentie bij arbeidsovereenkomst

© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedin

Ook al heeft artikel 17,3b enkel betrekking op daden van oneerlijke concurrentie, toch wil dit niet zeggen dat eerlijke concurrentie wel kan.

Concurrentie, ook al is die eerlijk, kan immers een inbreuk zijn op de verbintenis om de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (artikel 1134, L3 - Burgerlijk Wetboek).

Het verbod tot eerlijke concurrentie tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst blijkt niet expliciet uit de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, doch wordt afgeleid uit artikel 1134, derde lid van het Burgerlijk Wetboek (J. Herman, Goede trouw bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, Or. 1988, 225).

Door het sluiten van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer zich verbonden om deze loyaal uit te voeren, hetgeen uitsluit dat hij zijn werkgever, zelfs op een eerlijke wijze, concurrentie aandoet (H. Van Hoogenbemt, De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer, in de reeks Sociaal Recht : niets dan uitdagingen, Mys & Breesch, 1996, 284).

Arbrb. Oudenaarde 6 maart 1997

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.

ZoekenCassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be