Uitoefening opschortende voorwaarde ook onderworpen aan goede trouw

© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedin

Wanneer een verkoping geschiedt onder de opschortende voorwaarde van aflevering van een verkavelingsvergunning binnen een termijn van vier maanden waaruit moet blijken dat het een bouwgrond betreft is deze termijn van ondergeschikt belang voor de verkoper; enkel de koper kan zich op het al dan niet realiseren van deze opschortende voorwaarde beroepen.

Ten onrechte steunt de verkoper zich op artikel 1176 B.W. en houdt hij voor dat er in zijnen hoofde geen enkele contractuele verbintenis meer bestaat, gezien de aflevering van de verkavelingsvergunning zich niet binnen de vier maanden na de datum van het afsluiten van de overeenkomst heeft voorgedaan.

Daarenboven, waar bouwgrond verkocht wordt en een verkavelingsvergunning nodig is, de verkoper de koper mandateerde tot het bekomen van een verkavelingsvergunning, de verkoper na vier maanden geen einde stelde aan het mandaat maar integendeel nog zelf contact opnam met de technische diensten voor het bekomen van de vergunning, druist het volledig in tegen de principes van goede trouw, door zich op de tijdsbepaling te beroepen en zich aan zijn contractuele verplichtingen te onttrekken, daar waar deze tijdsbepaling duidelijk in het voordeel van de kopers is aangegaan; bij weigering om de notariële akte te verlijden, dient de verkoper in rechte hiertoe gedwongen te worden.

Rb. Antwerpen 11 januari 1990

T. Not. 1990, 333-335

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.

ZoekenCassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be