Verhoging rolrechten

© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedin

De nieuwe tarieven:


Vredegerecht, politierechtbank

tot 2.500 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
40 €

boven 2.500 €
80 €


Rechtbank eerste aanleg (met uitzondering van de familierechtbank), rechtbank van
koophandel


tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
100 €

van 25.000,01 € tot 250.000 €
200 €

van 250.000,01€ tot 500.000 €
300 €

boven 500.000 €
500 €


Arbeidsrechtbank en fiscale geschillen, indien de waarde van de vordering hoger is dan 250.000 €

van 250.000,01€ tot 500.000 €
300 €

boven 500.000 €
500 €


Hof van beroep

tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
210 €

van 25.000,01 € tot 250.000 €
400 €

van 250.000,01 € tot 500.000 €
600 €

boven 500.000 €
800 €


Arbeidshof, en fiscale geschillen in beroep indien de waarde van de vordering hoger is van 250.000 €

van 250.000,01 € tot 500.000 €
600 €

€ boven 500.000 €
800 €


Hof van cassatie, met uitzondering van voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten en fiscale zaken

tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
375 €

van 25.001 € tot 250.000 €
500 €

van 250.000,01 € tot 500.000 €
800 €


Hof van Cassatie voor voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten en fiscale zaken, indien de waarde van de vordering hoger is dan 250.000€

van 250.000,01 € tot 500.000 €
800 €

boven 500.000 €
1.200 €

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.

ZoekenCassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be