Contractenrecht


Het opmaken van modelovereenkomsten van bijvoorbeeld (geld)lening, lastgeving, dading, EOT, enzovoort.

Onderhandelen over en opstellen van clausules in deze overeenkomsten.

Advies omtrent de geldigheid, het bewijs en de afdwingbaarheid.

Huurovereenkomsten:

  • Zowel particuliere (wonings)huur als handelshuur (opmaken overeenkomsten, rechten en plichten huurders/verhuurders)
  • Geschillen omtrent achterstallige huurgelden, gebreken, huurschade, ontbinding, opzegging/verbreking
  • Rechten en plichten van de (ver)huurder bij verkoop van het gehuurde onroerend goed.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid huurder of verhuurder bij beschadigingen aan het gehuurde goed, o.a. door brand

Contracten huwelijk/samenwoning/schenken/echtscheiding:

  • Huwelijksvermogensrecht (advies inzake keuze stelsel, advies inzake huwelijkscontracten en de minnelijke/gerechtelijke vereffening-verdeling van de huwgemeenschap na de ontbinding van het huwelijk)
  • Samenwoningscontracten (de rechten en plichten van partners tijdens en na het feitelijk of wettelijk samenwonen en opstellen samenwoningscontracten)
  • Schenkingen
  • Erfrecht / testamenten
  • Familiale schikkingen
  • Opstellen en onderhandelen akten echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)


Artikels in deze categorie:Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be