Politierechtbank


Wij treden op bij

De strafrechtelijke verdediging voor de politierechter

De verdediging tegen geëiste schadevergoedingen omwille van een verkeersongeval

Het bekomen van een schadevergoeding voor de slachtoffers van een wegverkeersongeval

De Politierechter

In de politierechtbank worden alle overtredingen van de politiereglementen behandeld, zoals de wegcode. De vordering wordt in de meeste gevallen gesteld door het openbaar ministerie door de betekening van een pro-justitie (dagvaarding) om te verschijnen op de zitting van de Politierechter. Ook een burgerlijke partij kan de verantwoordelijke van een verkeersongeval voor de Politierechter brengen, dit gebeurt door een rechtstreekse dagvaarding.

Wij vertegenwoordigen U zowel op strafrechtelijk als burgerlijk gebied voor de politierechtbank.

Het verloop van de zitting

De zitting vangt aan op het in de dagvaarding (of andere oproeping) aangegeven tijdstip. Vooraf melden de advocaten zich aan bij de deurwachter (niet te verwarren met de gerechtsdeurwaarder) die de aanwezigheden noteert en eventueel het dossier nog ter inzage aan de advocaat geeft. Is er geen deurwachter aanwezig, dan wordt de aanmelding gedaan bij de zittingsgriffier.

De Politierechtbank, de procureur en de griffier bevinden zich centraal vooraan in de gerechtszaal. De advocaten nemen plaats achter de 2 balies.

De zaken worden meestal behandeld volgens de anciënniteit van de aanwezige advocaten.




Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be