Als Nederlandse onderneming gedaagd in België?


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinU bent gedaagd in België? Wij vertegenwoordigen met regelmaat Nederlandse ondernemingen, ofwel rechtstreeks, ofwel via Uw Nederlandse raadsman in België. Meer informatie kan U bekomen via het contactformulier.

U heeft de Nederlandse nationaliteit of hebt een Nederlands bedrijf en U wordt gedagvaard om te verschijnen voor bijvoorbeeld de Rechtbank van Koophandel?

Wie gedaagd wordt in het buitenland om te verschijnen voor een Belgische rechtbank staat wellicht voor een verrassing.

De principes hieromtrent inzake bevoegdheid worden gebundeld onder de benaming "internationale rechtmacht".

De Belgische Rechter kan dus worden gevat, maar slechts onder beperkte voorwaarden. Het hoofdprincipe is immers dat de verwerende partij gedagvaard wordt voor de rechtbanken van zijn/haar land.

Het komt evenwel al te vaak voor dat dit onterecht gebeurd in België en nog vaker dat dit element (dat in limine litis opgeworpen moet worden) uit het oog verloren wordt. Dit kan gebeuren wanneer U in persoon verschijnt en de vordering meteen ten gronde probeert te betwisten ter zitting. Van zodra U de argumenten uiteenzet (zelfs schriftelijk) verzaakt U aan het opwerpen van de exceptie van internationale rechtmacht.

Het is daarom essentieel dat U zich laat bijstaan door een advocaat beslagen in het internationaal privaatrecht (IPR) en internationaal handelsrecht.

Hoe dan ook verloopt de rechtspleging in burgerlijke- en handelszaken voornamelijk schriftelijk zodat U zelf weinig zoden aan de dijk brengt door persoonlijk Uw standpunt te proberen brengen. De Rechtbank zal dan hoogstwaarschijnlijk vragen sowieso schriftelijk te besluiten. In het slechtste geval wordt de zaak in beraad genomen zonder een grondig debat.

Advocatenkantoor CASSIER & VAN MALDEGHEM specialiseerde zich verder via een grondige studie in het IPR en vertegenwoordigt rechtstreeks Nederlandse bedrijven of treedt op als plaatselijke correspondent voor Nederlandse advocaten.

Door de centrale ligging van het kantoor kan vertegenwoordiging geboden worden voor o.a. de rechtbanken te Brugge (tevens afdeling Oostende), Gent, Antwerpen en Brussel.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be