Betalingsmethoden bij softwarecontracten


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinDe betalingsmethoden tussen verschillende informaticaproducten verschillen logischerwijze aanzienlijk. Dit gaat immers van softwareleasing tot software op maat (sleutel op de deur software)

In het contract wordt de betalingswijze dan ook bij voorkeur gespecifieerd.

Het is gebruikelijk dat door de softwareleverancier een voorschot wordt gevraagd, dewelke kan oplopen tot 40 ŕ 50% van de totale prijs. Het kan daarbij de moeite waard zijn een escrow account op te zetten om aldus enerzijds zekerheid van betaling te hebben aan de kant van de leverancier, doch anderzijds ook enige beveiling in te bouwen aan de kant van de klant.

Ook kunnen voorschotten gevraagd worden volgens de verschillende stadia van de softwareontwikkeling: contractsluiting - ontwikkeling - levering - voorlopige aanvaarding (testperiode).

De vraag tot betaling van voorschotten is logisch, gezien de vaak lange termijn waarover deze contracten lopen en het risico op insolvabiliteit van de besteller. Dit is in het bijzonder het geval bij een faillissement.

Ook de klant loopt een gelijkaardig risico. De leverancier kan lopende de ontwikkeling immers ook failliet verklaard worden. Het is daarom van groot belang dat de broncode periodiek ofwel ter beschikking wordt gesteld aan de klant (tesamen met de documentatie) of door middel van een software-escrow wordt veiliggesteld. Daarbij is het van belang dat de escrowagent geen loutere passieve houding aanneemt, maar integendeel de broncode gaat verifiëren en nagaan of alle nodige documentatie aanwezig is.

Het hoeft geen betoog dat zowel de klant-besteller als leverancier-ontwikkelaar zich in al deze aspecten juridisch kan en in vele gevallen moét laten bijstaan.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be