Controle softwarelicenties door BSA


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinDe media bericht over aangekondigde controles op softwarelicenties door "BSA" (Business Software Alliance), zijnde een organisatie die de belangen van o.a. Apple, Adobe en Microsoft groepeert.


Eerder publiceerden wij reeds een uitspraak van het Hof van Beroep te Gent waarbij na een controle en navolgende procedure een schadevergoeding van 200% van de licentie werd toegekend.

De schade kan immers, bij gebreke aan concreet bewijs, in dit geval ex aequo et bono begroot worden:

"De geleden schade kan niet met mathematische zekerheid worden vastgesteld en is niet nauwkeurig becijferbaar. De schade dient door het Hof ex aequo et bono te worden vastgesteld.

Hoewel het principe van "double damage" (200% schadevergoeding) niet opgenomen werd in artikel 13 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten van 29 april 2004 (Pb., L195, 16, rechtzetting van Pb., L157, 45, genoemd: "Handhavings-richtlijn") en ook door de Belgische wetgever niet in de Softwarewet werd opgenomen, kent het Hof als schadevergoeding 200% van de oorspronkelijk niet betaalde licentievergoeding toe. Bovenvermelde materiŽle en morele schade die geÔntimeerden leden, verantwoorden dit."


Het spreekt voor zich dat de aangekondigde controles aan strikte voorwaarden onderworpen zijn. Een "huiszoeking" kan slechts dan na verlof van de bevoegde rechter, hetzij de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, hetzij de beslagrechter.Indien U kennis krijgt van de aankondiging van een controle, laat U zich uiteraard best bijstaan en kan U ons steeds contacteren voor verder advies.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be