Oplevering van een softwareovereenkomst?


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinDe betekenis van de term "oplevering" is wijdverspreid en vooral gekend van haar toepassing bij aannemingsovereenkomsten, in het bijzonder bij woningbouw (cf. de Wet Breyne).

De plicht tot oplevering behoort toe aan de aannemer.

De oplevering kan daarbij opgesplitst worden in enerzijds de voorlopige oplevering waarbij de besteller de werken naziet en eventuele opmerkingen/gebreken genoteerd worden. Binnen de daartoe voorziene termijn dienen deze opgelost te worden.

De definitieve oplevering leidt tot décharge van de aannemer en dekt alvast zeker de zichtbare gebreken.


Wat nu met de softwareovereenkomst?

Dezelfde regels zijn in principe ook toepasselijk op de levering van software op maat. Evenwel is de concrete toepassing ervan verschillend. Een echte oplevering waarbij beide partijen de geleverde zaak inspecteren is onmogelijk gezien de eigenheid van het voorwerp, m.n. software is in weze broncode.

Daarom neemt de oplevering bij een softwareovereenkomst de vorm aan van een testperiode. Binnen deze periode kan de gebruiker de geleverde software testen op haar functionaliteit.

Het is voor de besteller van groot belang deze testperiode te benutten en uitgebreid het geleverde programma na te gaan.

Worden binnen de testperiode geen opmerkingen gemaakt dan zal dit onherroeppelijk de oplevering tot gevolg hebben wanneer de software in gebruik wordt genomen, waarbij de softwareontwikkelaar ontslaan wordt van enige verantwoordelijkheid wegens gebreken.

Wanneer toch gebreken zouden bestaan doet de besteller er goed aan de ontwikkelaar aan te spreken.

Ons advocatenkantoor, dat zich specialiseerde in computerrecht, kan U in het opleveringsproces bijstaan en desgevallend de softwareleverancier formeel in gebreke stellen.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be