Geldigheid dading aangaande onverdeeldheid
Lees meer »
Geplaatst op 10/06/14


Oplevering van nieuwbouw
Lees meer »
Geplaatst op 17/07/14


Geen toepassing woningbouwwet indien bewoonbaar
Lees meer »
Geplaatst op 17/07/14


Vermogensverschuiving heeft geen oorzaak bij hulpvaardigheid
Lees meer »
Geplaatst op 09/07/14


Inkorting van een contractuele erfstelling en vordering tot vereffening en verdeling
Lees meer »
Geplaatst op 09/07/14


Kennisgeving onmiddellijke opzeg handelsagentuur
Lees meer »
Geplaatst op 03/07/14


Verbreken of ontbinden van de handelsagentuur?
Lees meer »
Geplaatst op 01/07/14


Publicatie wetboek economisch recht
Lees meer »
Geplaatst op 24/06/14


Geen schadevergoeding bij verbreking makelaarsovereenkomst
Lees meer »
Geplaatst op 11/06/14


Ontbinding van een verkoopbelofte
Lees meer »
Geplaatst op 11/06/14


Betrekken alle deelgenoten bij vereffening-verdeling
Lees meer »
Geplaatst op 10/06/14


Nietigheid verwerping nalatenschap wegens bedrog of dwaling
Lees meer »
Geplaatst op 10/06/14


Nieuwe contactgegevens rechtbanken Brussel
Lees meer »
Geplaatst op 10/06/14


Studieopdracht bij sleutel-op-de-deur
Lees meer »
Geplaatst op 15/05/14


Derdenverzet tegen faillissement
Lees meer »
Geplaatst op 13/05/14


Gevolgen derdenverzet tegen faillissement
Lees meer »
Geplaatst op 13/05/14


Controle softwarelicenties door BSA
Lees meer »
Geplaatst op 07/05/14


Verduidelijking nieuwe benaming rechtbanken
Lees meer »
Geplaatst op 24/04/14


200 procent schadevergoeding bij schending auteursrechten op software
Lees meer »
Geplaatst op 23/04/14


Overtreden bouwvergunning lijdt niet tot nietigheid
Lees meer »
Geplaatst op 23/04/14


Conventionele termijnen zijn geen procestermijnen
Lees meer »
Geplaatst op 18/04/14


Parket onderzoekt ongeval in de ronde van vlaanderen
Lees meer »
Geplaatst op 07/04/14


Drie op de vier rechtbanken pakken achterstand bij rechters niet aan
Lees meer »
Geplaatst op 04/04/14


Rode zolen zijn van iedereen
Lees meer »
Geplaatst op 02/04/14


Geen rechtsplegingsvergoeding voorlopig bewindvoerder
Lees meer »
Geplaatst op 29/03/14


De gerechtelijke eenmaking is een feit
Lees meer »
Geplaatst op 26/03/14


Werklastmeting magistraten
Lees meer »
Geplaatst op 13/03/14


Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten
Lees meer »
Geplaatst op 12/03/14


Digitale justitie voor advocaten?
Lees meer »
Geplaatst op 11/03/14


Onsplitsbaarheid hoger beroep
Lees meer »
Geplaatst op 06/03/14


Misbruik klantenlijsten - afwerving
Lees meer »
Geplaatst op 06/03/14


Contractbreuk en afwerving van clienteel
Lees meer »
Geplaatst op 06/03/14


Afwerven van clienteel
Lees meer »
Geplaatst op 06/03/14


Afwerving en bescherming van clienteel
Lees meer »
Geplaatst op 06/03/14


Eigendom - vermogensrechten software
Lees meer »
Geplaatst op 28/02/14


Percentages intresten eerste semester 2014 bij betalingsachterstand inzake handelstransacties
Lees meer »
Geplaatst op 24/01/14


Gebrekkige uitvoering - werken door derden
Lees meer »
Geplaatst op 17/01/14


Opschorten betaling huurgelden
Lees meer »
Geplaatst op 17/01/14


Aansprakelijkheid notaris nietigheid verkoop studio
Lees meer »
Geplaatst op 17/01/14


Eťnzijdige verbreking en gerechtelijke ontbinding
Lees meer »
Geplaatst op 15/01/14


Benadeling bij verkoop vastgoed
Lees meer »
Geplaatst op 14/01/14


Meerwaarde en onteigening
Lees meer »
Geplaatst op 09/12/13


Kwijtschelding collectieve schuldenregeling hoofdelijkheid
Lees meer »
Geplaatst op 05/12/13


Gerechtsdeskundige waardeschatting nalatenschap
Lees meer »
Geplaatst op 05/12/13


Betekening in Nederland - hoger beroep
Lees meer »
Geplaatst op 05/12/13


Bewarend beslag - urgentie
Lees meer »
Geplaatst op 05/12/13


Een akkoordvonnis of niet?
Lees meer »
Geplaatst op 05/12/13


EOT - verbintenissenrecht
Lees meer »
Geplaatst op 06/11/13


Conclusie - valsheid in geschrifte
Lees meer »
Geplaatst op 06/11/13


Nieuwe feiten tijdens rechtspleging hoger beroep
Lees meer »
Geplaatst op 04/11/13


Bevoegdheid Koophandel - hoedanigheid handelaar
Lees meer »
Geplaatst op 23/09/13


Regeling en terugbetaling huurwaarborg
Lees meer »
Geplaatst op 11/09/13


Wet werklastvermindering justitie
Lees meer »
Geplaatst op 27/08/13


Wettelijke intresten in burgerlijke- en consumentenzaken
Lees meer »
Geplaatst op 23/08/13


Tarieven rolrechten
Lees meer »
Geplaatst op 20/08/13


Verjaringstuitende ingebrekestelling
Lees meer »
Geplaatst op 01/07/13


Hervorming regeling inzake onbekwaamheid
Lees meer »
Geplaatst op 15/06/13


De advocatenakte
Lees meer »
Geplaatst op 05/06/13


Persbericht Overleg pro-Deohervorming
Lees meer »
Geplaatst op 05/06/13


KBO-wet
Lees meer »
Geplaatst op 29/05/13


Controle op vrije beroepen
Lees meer »
Geplaatst op 17/05/13


Samenwerkingsprotocol tussen de parketten
Lees meer »
Geplaatst op 09/04/13


De ene barbecue is de andere niet
Lees meer »
Geplaatst op 08/04/13


Gemeentelijke retributie voor parkeerboetes onwettig
Lees meer »
Geplaatst op 03/04/13


Cassatie voor proces De Gelder?
Lees meer »
Geplaatst op 26/03/13


Sneeuwval geen absolute overmacht
Lees meer »
Geplaatst op 20/03/13


Bijvoegsel gerechtelijk wetboek: gebiedsomschrijving
Lees meer »
Geplaatst op 13/03/13


Wet inzake werklastvermindering binnen justitie
Lees meer »
Geplaatst op 07/03/13


Hervorming arrondissementen goedgekeurd
Lees meer »
Geplaatst op 01/03/13


Nieuwe wet erfrecht - erfsprong grootouders kleinkinderen - onwaardigheid
Lees meer »
Geplaatst op 19/02/13


Internationale rechtsmacht - EEX-verordening - bijzondere en exclusieve bevoegdheid
Lees meer »
Geplaatst op 17/02/13


Exceptio obscuri libelli
Lees meer »
Geplaatst op 17/02/13


Vrederechters bevoegd voor alle geschillen tot 2.500 euro?
Lees meer »
Geplaatst op 14/02/13


NACEBEL codes dienstverlenend - intellectueel
Lees meer »
Geplaatst op 13/02/13


Forumbeding - rechtsmacht - gebrekkige levering
Lees meer »
Geplaatst op 12/02/13


Rechtsplegingsvergoeding - complexiteit - hoger beroep
Lees meer »
Geplaatst op 08/02/13


Uitwinningsbeding - territorium
Lees meer »
Geplaatst op 07/02/13


Persbericht digitalisering justitie ordeexpress
Lees meer »
Geplaatst op 07/02/13


Dagvaarding - typfout - nietigheid
Lees meer »
Geplaatst op 07/02/13


Buitenlandse rechtspersoonlijkheid - behoud gedurende geding
Lees meer »
Geplaatst op 07/02/13


Dubbele verkoop - registratie
Lees meer »
Geplaatst op 07/02/13


Dubbele verkoop - derdenverzet - betekening
Lees meer »
Geplaatst op 07/02/13


Bestelling keuken - verbreking - koop - verkoop - WHPC
Lees meer »
Geplaatst op 07/02/13


Alimentatie - gekwalificeerde benadeling
Lees meer »
Geplaatst op 06/02/13


Alimentatie - dwaling - benadeling
Lees meer »
Geplaatst op 06/02/13


Brouwerijcontract - rechtsmisbruik
Lees meer »
Geplaatst op 06/02/13


Merk - verwarringsgevaar - Eranne - Era
Lees meer »
Geplaatst op 06/02/13


Totstandkoming contract - offerte - voorwaarden
Lees meer »
Geplaatst op 05/02/13


Softwareontwikkelingsovereenkomst
Lees meer »
Geplaatst op 05/02/13


Uitbreiding vorderingsstaat - factuur - art. 807 Ger W
Lees meer »
Geplaatst op 04/02/13


Tarieven gerechtsdeurwaarder
Lees meer »
Geplaatst op 04/02/13


Feiten aangevoerd in de dagvaarding - art. 807 Ger W
Lees meer »
Geplaatst op 04/02/13


Nieuwe vordering - tegeneis - art. 807 Ger W
Lees meer »
Geplaatst op 04/02/13


Laattijdig beroep - overmacht - ontvankelijk
Lees meer »
Geplaatst op 04/02/13


Factuur - nieuwe vordering - onderliggende overeenkomst - art. 807 Ger W
Lees meer »
Geplaatst op 04/02/13


Handelsfonds - certificaat WIB
Lees meer »
Geplaatst op 03/02/13


Handelsfonds - beding ten behoeve van een derde
Lees meer »
Geplaatst op 03/02/13


Handelshuur - hernieuwing - onderhuur
Lees meer »
Geplaatst op 03/02/13


Handelshuur - verlenging - huurhernieuwing - geen nieuwe overeenkomst
Lees meer »
Geplaatst op 03/02/13


Handelshuur - huurhernieuwing
Lees meer »
Geplaatst op 03/02/13


Vermindering van annulatiebeding in verkoopopdracht
Lees meer »
Geplaatst op 30/01/13


Geen digitalisering justitie tot 2015 - elektronische procesvoering
Lees meer »
Geplaatst op 29/01/13


Handelsagentuur - mondeling - beŽindiging - bewijs
Lees meer »
Geplaatst op 27/01/13


Handelsagent - concurrentiebeding - matiging
Lees meer »
Geplaatst op 24/01/13


Handelsagentuur - uitwinningsvergoeding - inzage boekhouding
Lees meer »
Geplaatst op 24/01/13


Plaatsbeschrijving hernieuwde huurovereenkomst
Lees meer »
Geplaatst op 24/01/13


Opzegging van de huurovereenkomst door de huurder
Lees meer »
Geplaatst op 15/01/13


Bewijs door getuigen - principieel recht
Lees meer »
Geplaatst op 11/01/13


Aannemer - laattijdig - weersomstandigheden
Lees meer »
Geplaatst op 11/01/13


Dagvaarding voor Vredegerecht
Lees meer »
Geplaatst op 10/01/13


Wettelijke intrestvoet 2013
Lees meer »
Geplaatst op 09/01/13


bouwrecht - tienjarige aansprakelijkheid - laattijdig
Lees meer »
Geplaatst op 09/01/13


Bestelling keuken - verbreking - vergoeding
Lees meer »
Geplaatst op 08/01/13


Legal representation Belgium - Juridische verdediging BelgiŽ
Lees meer »
Geplaatst op 08/01/13


Exceptie van arbitrage in limine litis
Lees meer »
Geplaatst op 03/01/13


Niet-concurrentiebeding zelfstandigen
Lees meer »
Geplaatst op 30/12/12


Tussenvordering - nieuwe vordering
Lees meer »
Geplaatst op 06/12/12


Vonnis laat 4 jaar op zich wachten
Lees meer »
Geplaatst op 03/12/12


Onderlinge verbreking koop - terugbetaling voorschot
Lees meer »
Geplaatst op 30/11/12


Opschortende voorwaarde - tijdsverloop
Lees meer »
Geplaatst op 25/11/12


Verplichte vermeldingen op een aankoopbelofte
Lees meer »
Geplaatst op 25/11/12


Rechtsmacht - betalingsverbintenis
Lees meer »
Geplaatst op 23/11/12


Rechtsmacht - factuurvoorwaarden
Lees meer »
Geplaatst op 23/11/12


Rechtsmacht - subsidiair verweer
Lees meer »
Geplaatst op 23/11/12


doelstelling beleggingsadvies
Lees meer »
Geplaatst op 01/11/12


Internationaal handelsrecht: Brussel I verordening
Lees meer »
Geplaatst op 28/10/12


Internationaal handelsrecht: toepasselijk recht
Lees meer »
Geplaatst op 23/04/12


Internationaal handelsrecht: bevoegdheid
Lees meer »
Geplaatst op 23/04/12


Registratierechten op vonnis
Lees meer »
Geplaatst op 27/03/12


Aankoopbelofte bij onroerend goed
Lees meer »
Geplaatst op 26/03/12


Betalingsmethoden bij softwarecontracten
Lees meer »
Geplaatst op 23/03/12


Juridische bijstand advocaten Berlare
Lees meer »
Geplaatst op 28/02/12


Nuttige adressen Arrondissement Dendermonde
Lees meer »
Geplaatst op 28/02/12


Oplevering van een softwareovereenkomst?
Lees meer »
Geplaatst op 23/02/12


Verzet tegen verstekvonnis
Lees meer »
Geplaatst op 23/02/12


De beleidsnota van de nieuwe minister
Lees meer »
Geplaatst op 13/01/12


Corpus Iuris Civilis
Lees meer »
Geplaatst op 13/01/12


Terugbetaling tickets Pukkelpop of niet?
Lees meer »
Geplaatst op 25/11/11


Informatisering van justitie: eindelijk vooruitgang?
Lees meer »
Geplaatst op 24/11/11


Geen persoonlijke verschijning meer vereist bij echtscheiding
Lees meer »
Geplaatst op 24/11/11


Tevredenheidsenquete over advocaten door test-aankoop
Lees meer »
Geplaatst op 23/11/11


Cassatie vernietigt PV dronken rijden
Lees meer »
Geplaatst op 22/11/11


Als Nederlandse onderneming gedaagd in België?
Lees meer »
Geplaatst op 04/10/10


Het veldwetboek van 7 oktober 1886
Lees meer »
Geplaatst op 05/03/10


Opzeggingsvergoeding voor hogere bedienden
Lees meer »
Geplaatst op 07/01/10


Minnelijke invordering consumentenschuld
Lees meer »
Geplaatst op 03/12/09


Slachtoffer van een verkeersongeval?
Lees meer »
Geplaatst op 28/11/09


Opvolging familiebedrijf
Lees meer »
Geplaatst op 24/08/09


Kosten van het geding
Lees meer »
Geplaatst op 30/06/09


Echtscheiding - echtscheidingsmogelijkheden sedert nieuwe wet
Lees meer »
Geplaatst op 08/05/09


Ik ben gedagvaard
Lees meer »
Geplaatst op 04/01/09


Actoren van het gerecht: de advocaat
Lees meer »
Geplaatst op 30/12/08


De collectieve schuldenregeling
Lees meer »
Geplaatst op 04/12/08


Consumentenrecht: verlenging van een dienstenovereenkomst
Lees meer »
Geplaatst op 08/10/08
Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be