Oplevering van nieuwbouw


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinDit artikel gaat verder in op de oplevering in geval van nieuwbouw van een woning of appartement. In het bijzondere deze die onder de toepassing van de woningbouwwet (of ook genoemd Wet Breyne) vallen.

Let op, wanneer het onroerend goed reeds bewoonbaar is, zal de Wet Breyne niet van toepassing zijn. Zie voor een concreet geval een uitspraak van het Hof van Cassatie.

De voltooiing van de op te trekken woning of het appartement is de hoofdverbintenis van de bouwpromotor.

Zodra het gebouw is afgewerkt, moet dit ter beschikking gesteld worden aan de koper en anderzijds ook door deze laatste in ontvangst en aanvaard te worden.

Deze handeling wordt de oplevering genoemd en is in feite de afsluiting van het bouwproces. De oplevering is een verplichting van zowel de bouwpromotor als de koper. Dit is de tegenhanger van de materiŽle aflevering bij de overdracht van roerende goederen. Bij immobiliŽn is er immers geen materieel goed in ontvangst te nemen.

Aan de oplevering dient dan ook de nodige aandacht besteed te worden, zeker door de koper, aangezien hieraan belangrijke rechtsgevolgen gekoppeld zijn.

Het is dan ook belangrijk dat de koper met volle aandacht de afgewerkte bouw grondig inspecteert en zich desnoods technisch laat bijstaan door bijvoorbeeld een architect.


Het initiatief voor de voorlopige oplevering ligt principieel bij de bouwpromotor, aangezien deze er alle belang bij heeft. De oplevering zal aan de koper aangekondigd worden met het verzoek hierbij aanwezig te zijn, aangezien tegenspraak onontbeerlijk is.

Wat te doen wanneer ťťn der partijen de voorlopige oplevering weigert?

- In het geval de weigering uitgaat van de bouwpromotor, zal de koper genoodzaakt zijn zich te wenden tot de bevoegde rechtbank. De bouwpromotor kan dan gedwongen worden tot afgifte van de sleutels en het organiseren van de voorlopige oplevering binnen een bepaalde termijn.

- Wordt de weigering veroorzaakt door de koper, dan heeft de bouwpromotor de mogelijkheid de koper op te roepen bij gerechtsdeurwaardersexploot indien geen gevolg werd gegeven aan een eerdere uitnodiging. Indien de koper binnen de 15 kalenderdagen niet is verschenen, zal de voorlopige oplevering vermoed worden (behoudens weerlegging van dit vermoeden).
De rechtsgevolgen van de voorlopige oplevering zijn belangrijk:

- de bouwtijd wordt beŽindigd;
- er kunnen geen vertragingsboetes meer lopen;
- de laatste betalingstermijn dient voldaan te worden;
- het risico gaat over op de koper;
- de voorziene borgsom voor de helft wordt vrijgegeven (of de waarborg volledig eindigt bij niet-erkende aannemers);


De volgende stap is het wegwerken door de bouwpromotor van eventuele onvolkomenheden, waarna dan de definitieve oplevering kan volgen.

Deze definitieve oplevering heeft verstrekkende gevolgen:

- de waarborgtermijn neemt een einde;
- de korte termijn inzake aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken kan een aanvang nemen;
- de tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen;


Met de definitieve oplevering eindigt het bouwluik. Belangrijk is nog op te merken dat bij appartementseigendom de oplevering onder een speciaal regime valt. Naast de individuele appartement zelf, moeten ook de gemeenschappelijke delen voorlopig en definitief opgeleverd worden.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be