Opzeggingsvergoeding voor hogere bedienden


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinDe opzeggingsvergoeding voor hogere bedienden is een heikele materie, waaromtrent veel jurisprudentie bestaat.

De vergoeding bij opzeg van een hogere bediende (met een jaarloon > 53.825 EUR vanaf 01-01-2005) is namelijk niet bij wet vastgesteld. Deze vergoeding moet dan ook ofwel:

1. tussen partijen overeengekomen worden;
2. door de rechter bepaald te worden;

Meer specifiek bevat art. 82, §5 A.O.W. een uitzondering op de regel dat een opzeggingsvergoeding pas ten vroegste bij de opzegging zelf tussen partijen overeengekomen kan worden.

Dit is evenwel een logisch gevolg om al te exorbitante opzeggingsvergoeding de aanwerving van hogere bedienden niet in de weg te staan.

Indien geen overeenkomst werd gesloten, ten laatste voor de indiensttreding, wordt de bepaling van de opzeggingstermijn of vergoeding overgelaten aan het principieel onaantastbare oordeel van de arbeidsrechtbanken. Het is immers de soevereine beslissingsmacht van de feitenrechter, bij gebreke aan stare decisis (oftewel precedentenwerking), die de opzeggingsvergoeding geval per geval beslist.

In de beslissingen dienaangaande kan uiteraard wel min of meer een rode draad gevonden worden. Hierop spitst de zogenaamde "formule claeys" zich dan ook toe. Door een analyse van de gerechtelijke beslissingen wordt een formule afgeleid waarbij de opzeggingsvergoeding aan de hand van een aantal factoren bepaald kan worden.

Wenst U meer informatie over de bepaling van uw opzeggingsvergoeding, neem dan contact op met ons kantoor.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be