Rode zolen zijn van iedereen


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinDe Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel sprak zich op 20 maart 2014 uit over een vermeende inbreuk op het merk "Louboutin".

De kenmerkende rode zolen worden daarbij gekwalificeerd als vormmerk. Aangezien de vormgeving in belangrijke mate de fraaiheid bepaalt, is er een uitsluitingsgrond van toepassing. Tevens mist het merk onderscheidend vermogen.

Wat betreft de nietigheid wegens wezenlijke waarde op basis van de vorm:

"22. Het merk van de heer Louboutin is ingeschreven voor pumps (chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques). Het is evident dat voor dergelijke waren het design een zeer belangrijk cirterium voor de consument is. Dit is des te meer het geval voor de schoenen van de heer Louboutin, aangezien deze schoenen vele malen duurder zijn dan de gemiddelde verkoopprijs van een damesschoen."

"24. Het merk van de heer Louboutin geeft derhalve de wezenlijke waarde aan de waar en moet om die reden nietig worden verklaard. Het merk voldoet immers niet aan de voorwaarden van artikel 2.1 lid 2 BVIE."

Wat betreft het onderscheidend vermogen wordt geoordeeld:

"30. Het merk van eisende partij beoogt de bescherming van een specifiek teken dat op een welbepaald deel van het oppervlak van de aangeduide waar wordt aangebracht. Het aangevraagde merk kan dus niet los worden gezien van de vorm van een deel van deze waar, te weten de zool van een hooggehakte damesschoen.

31. Het merk valt derhalve samen met het uiterlijk van de aangeduide waar."

"34. (...) Naar het oordeel van de stakingsrechter is dit niet het geval en ontbeert het merk van de heer Louboutin het vereiste onderscheidend vermogen om voor inschrijving in aanmerking te komen. Het merk bestaat louter uit een aanduiding die in de handel gebruikelijk is geworden (artikel 2.11, lid 1 sub c en/of d BVIE). Uit de stukken voorgelegd door verwerende partij blijkt dat het al geruime tijd gangbaar is in de branche om een hooggehakte damesschoen te voorzien van een rode zool."


Link naar de volledige uitspraak.

En in de pers: link artikel de standaard.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be